Læreplan

 

Velkommen til:

Lottes Private dagpleje

i Vinderslev

 

Læreplan:

 

Jeg vil forsøge at sætte et par ord på de pædagogiske og faglige overvejelser, jeg gør mig. At lave en læreplan sikrer, at jeg arbejder alsidigt og bevidst, kommer rundt om alle de emner, der er vigtige for jeres børn. Desuden får det mig til at reflektere i hverdagen og alene det er sundt og fremmende.

 

Jeg vælger 6 hovedoverskrifter: (fotoet er symbol for teksten med grå farve)

 

Sociale kompetancer:

 

Barnet er sammen med andre børn, små og store grupper, udvikle gode egenskaber, mærke grænser mm

 

Metoder:

 

Besøg ved anden dagplejer, besøg i børnehaven.

Modtage hjælp af andre børn og voksne og bede om hjælp.

Vente på tur. Udskyde egne behov. Aflæse de andre børns reaktion.

At den voksne bemærker og benævner positiv/uhensigtsmæssig adfærd.

 

 

Personlige kompetancer:

 

Fortælle om egne følelser, bede om hjælp, lege alene, være selvhjulpen, vente på tur mm

 

Metoder:

 

At barnet mærker, at det er ok at vise følelser.

At den voksne bemærker følelser. Afprøve grænser, være nysgerrig,

Motivation til at prøve igen, når noget ikke lykkes og når noget er svært.

At barnet gør det, det selv kan og får hjælp til resten. Vaske hænder

Lege alene.

 

Sproglig udvikling:

 

Sætte ord på tanker og følelser, blive god til at tale, bruge sproget hensigtsmæssigt, kropssprog mm

 

Metoder:

 

Opnåes ved bla at synge, spille musik, læse bøger,

rim og remser, den voksne sætter ord på,

Legende samtaler.

gentagelser, gentagelser, gentagelser.

 

 

Krop og bevægelse:

 

Spise sundt og spise selv, tage tøj af og på, god hygiejne, god motorik, glæde ved bevægelse mm

 

Metoder:

 

Spise sundt, afprøve forskellig mad, spise selv.

Af- og påklædning - hjælpe til og gøre selv. Vaske hænder.

Pudse næse. Kravle, hoppe, danse, rulle, kravle op og hoppe ned,

gå i ujævnt teræn, spille bold, gå på line, træne balance, gynge,

dreje rundt. Fuld fart på.....

 

Kulturelle udtryksformer:

 

Kreativitet. Sang og musik. Figurer/former/farver, traditioner og højtider, bordskik mm

 

Metoder:

 

Tegne, male, klippe, klistre. Historier og sanglege.

Markere jul, påske, fastelavn osv.

Dække bord, vente på hinanden, hygge og

nærvær ved måltiderne.

Snakke om farver og former i hverdagen.

 

Natur og udeliv:

 

Vise hensyn i naturen, årstiderne, kold/varm, størst/mindst, sundt/usundt, kende de mest alm dyr, udeleg, brug af naturens materialer mm

 

Metoder:

 

Lytte, mærke og se. Undersøge kryb og kravl. Dufte og smage.

Fra jord til bord princippet. Lege i naturens materialer og tage

ting med hjem og lege med (feks kastanier).

Opleve de forskellige vejrtyper og hvad det betyder for påklædningen

og legene.

Samvær med dyr og fornemmelse for hvordan man passer dem.

Give mad, passe på, kæle og sidde med osv.

 

 

 

Det er jo sådan, at når jeg vælger en aktivitet, rummer den jo ofte flere end blot en af de 6 områder.